ในอดีตถึงปัจจุบัน เราตระหนักอยู่เสมอว่า หัวใจหล้กในการดำเนินธุรกิจของเราก็คือ การบริการด้วยความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ( Service Mind ) ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานต่อการดำเนินธุรกิจของเรามาโดยตลอด ต่อให้เรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงเพียงใด แต่ถ้าไม่บริการลูกค้าด้วยใจแล้ว สินค้าก็ไม่สามารถดูมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าได้เลย

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือว่า เมื่อใดก็ตามที่เรามี Service Mind แล้ว นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะสามารถค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ลูกค้าจะบริโภคสินค้าของเราได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของเค้าเหล่านั้น โดยสินค้าจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด และจะบริโภคสินค้าอยู่บนพื้นฐานความพึ่งพอใจและประทับใจไปตลอด นั่นก็คือที่มาของนิยามคำว่า
“ Looking forward to serving you “

นอกเหนือจากการคำนึงถึงเรื่องของงานบริการแล้ว คุณภาพของสินค้าก็เป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งในการเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ดังนั้นสินค้าคุณภาพเยี่ยมภายใต้เครือซีเมนต์ไทย ที่มีชื่อเสียงยาวนานนับสิบๆปี และมีคุณภาพมาตราฐานอุตสาหกรรมระดับสากล ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพของสินค้า และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้เรายิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นว่า เราได้นำสิ่งดีๆที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าของเรา

 

ธนูภัทร พีรมธุกร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท คอทเลอร์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด