01. NP 1-00
02.
NP 1-10
03.
NP 1-22 , NP 1-24
04.
NP 2-00
05.
NP 2-10
06.
NP 2-22 , NP 2-24
07.
NP 3-00
08.
NP 3-10
09.
NP 3-22
10.
NP 4 : [PALLET EXPORT]

01. ท่อประปาพีวีซี ตราช้าง ตราเสือ สำหรับงานทั่วไป
      ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง งานรับแรงดัน
02.
ท่อพีวีซี ตราช้าง ท่ออุตสาหกรรม
      ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง งานระบายน้ำ (ฉีด)
      อุปกรณ์พีวีซี ตราช้าง
03.
ท่อพีวีซี ท่อร้อยสายไฟฟ้า
      ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง งานร้อยสายไฟฟ้า (ฉีด)
04.
ท่อพีวีซี ตราช้าง ท่อร้อยสายไฟสีขาว
      ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง งานร้อยสายไฟฟ้า
05.
ท่อพีวีซี ตราช้าง ท่อเกษตร
      ข้อต่อพีวีซี ตราช้าง งานเกษตร (ฉีด)
      ท่อสายยางอ่อนและท่อดูดน้ำ สำหรับงานเกษตร

01. มาตรวัดน้ำ (ระบบเฟืองจักรชั้นเดียว) WATER METER
02.
ประตูน้ำ GATE VALVE
03.
สวิงเช็ควาล์ว SWING CHECK VALVE
04.
บอลวาล์ว (รูเต็ม) BALL VALVE (FULL BORE)
05.
มินิบอลวาล์ว (ผม.) MINI BALL VALVE (MF)
06.
มินิบอลวาล์ว (มม.) MINI BALL VALVE (FF)
07.
มินิบอลวาล์ว (ผผ.) MINI BALL VALVE (MM)
08.
มินิบอลวาล์ว 3 ทาง (ผมผ.) MINI BALL VALVE (MFM)
09.
มินิบอลวาล์ว 3 ทาง (ผผผ.) MINI BALL VALVE (MMM)
10.
ก๊อกบอล BALL TAP
11.
ก๊อกบอลสนาม BALL TAP WITH HOSE
12.
ก๊อกบอลสนามล็อคกุญแจ LOCKABLE BALL TAP WITH HOSE 
13.
ก๊อกบอลแฟนซ FANCY BALL TAP
14.
มินิก๊อกบอล MINI BALL TAP
15.
วาล์วลูกลอย FLOAT VALVE
16.
สปริงเช็ควาล์ว (รูเต็ม) SPRING CHECK VALVE