มาตรวัดน้ำ (ระบบเฟืองจักรชั้นเดียว) ประตูน้ำ สวิงเช็ควาล์ว
WATER METER GATE VALVE SWING CHECK VALVE
บอลวาล์ว (รูเต็ม) มินิบอลวาล์ว (ผม.) มินิบอลวาล์ว (มม.)
BALL VALVE (FULL BORE) MINI BALL VALVE (MF) MINI BALL VALVE (FF)
มินิบอลวาล์ว (ผผ.) มินิบอลวาล์ว 3 ทาง (ผมผ.) มินิบอลวาล์ว 3 ทาง (ผผผ.)
MINI BALL VALVE (MM) MINI BALL VALVE (MFM) MINI BALL VALVE (MMM)
ก๊อกบอล ก๊อกบอลสนาม ก๊อกบอลสนามล็อคกุญแจ
BALL TAP BALL TAP WITH HOSE LOCKABLE BALL TAP WITH HOSE 
ก๊อกบอลแฟนซี มินิก๊อกบอล วาล์วลูกลอย
FANCY BALL TAP MINI BALL TAP FLOAT VALVE
สปริงเช็ควาล์ว (รูเต็ม)
SPRING CHECK VALVE