ชนิดปลายเรียบ
PLAIN END

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว ข้องอ 90°-ร้อยสาย ขาว สามาทาง-ร้อยสาย ขา คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว
SOCKET-WEC ELBOW90°-WEC TEE-WEC PIPE CLIP-WEC
กล่องพักสายกลม ร้อยสาย-ขาว ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว
CIRCULAR JUNGTION CONNECTOR-WEC INSPECTION ELBOW90°-WEC INSPECTION TEE-WEC
BOX-WEC
ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2 ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2 กล่องพักสายสี่เหลี่่ยม-ขาว สปริงตัดท่อร้อยสายไฟสีขาว
ร้อยสายไฟสีขาว ร้อยสายไฟสีขาว SQUARE JUNCTION BENDING SPRING WEC
SHORT BEND 45° H ES2 WEC SHORT BEND 90° H ES2 WEC BOX-WEC