ชนิดปลายเรียบ ชนิดบานหัว
PLAIN END END SOCKET

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง สามทาง-ร้อยสาย เหลือง กิ๊ปจับท่อ-ร้อยสาย เหลือง คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง
SOCKET-TOT TEE-TOT SADDLE CLIP-TOT PIPE CLIP-TOT
กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
CIRCULAR JUNGTION BOX-TOT CONNECTOR-TOT INSPECTION ELBOW90°-TOT INSPECTION TEE-TOT
ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES2 ร้อยสาย ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2 ร้อยสาย กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย เหลือง ข้อโค้ง 45° H บาน 2 ร้อยสาย
SHORT BEND 45° H ES2 TOT SHORT BEND 90° H ES2 TOT SQUARE JUNCTION BOX-TOT BEND 45° H ES2 TOT
ข้อโค้ง 90°  H บาน 2 ร้อยสาย
BEND 90°  H ES2 TOT