ท่อพีวีซีตราช้าง ท่ออุตสาหกรรม ท่อพีวีซีตราช้าง ท่ออุตสาหกรรม
ชนิดปลายเรียบ ชนิดบานหัว
PLAIN END END SOCKET

ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า สามทาง-บาง ฟ้า ข้องอ 45°-บาง ฟ้า
SOCKET-DR B REDUCING SOCKET-DR B TEE-DR B ELBOW45°-DR B
สามทางทีวาย-บาง ฟ้า ข้องอ 90°-บาง ฟ้า สาทางวาย-บาง ฟ้า สามทางลด-บาง ฟ้า
TY-DR B ELBOW90°-DR B Y-DR B REDUCING TEE-DR B
ยูแทรฟ-ฟ้า สี่ทางทีวาย-บาง ฟ้า สามทางวายลด-บาง ฟ้า ยูแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้า
U-TRAP-B CROSS TY-DR B REDUCING Y-DR B U-TRAP (C/O)-B
เอสแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้า พีแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้า สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า ท่อสั้นฝาปิดเกลียว-ฟ้า
S-TRAP (C/O)-B P-TRAP (C/O)-B REDUCING TY-DR B CLEAN OUT PLUG-B

น้ำยาหล่อลื่นท่อ
PIPE LUBE