ท่อประปา ชนิดปลายเรียบ ท่อประปา ชนิดบานหัว ท่อเซาะร่อง ชนิดปลายเรียบ ท่อเซาะร่อง ชนิดบานหัว
WATER SUPLLY PIPE WATER SUPLLY PIPE SLOTTED SCREEN PIPE SLOTTED SCREEN PIPE
PLAIN END END SOCKET PLAIN END END SOCKET
ท่อเซาะร่อง ชนิดบานหัว ท่อพีวีซี ตราช้าง ท่อแหวนยาง
SLOTTED SCREEN PIPE ELEPHANT BRAND
END SOCKET SSR PIPE

ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า ข้องอ 90° -หนา ฟ้า ข้องอ 45°-หนา ฟ้า
SOCKET-WS B REDUCING SOCKET-WS B ELBOW 90°-WS B ELBOW45°-WS B
ข้องอ 90°เกลียวนอก-หนา ฟ้า สามทาง-หนา ฟ้า สามทางลด-หนา ฟ้า ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนาฟ้า
VALVE ELBOW90°-WS B TEE-WS B REDUCING TEE-WS B VALVE SOCKET-WS B
ฝาครอบเกลียวใน-หนา ฟ้า สามทางเกลียวใน-หนา ฟ้า ข้องอ 90° ลด-หนา ฟ้า ข้องอ 90° เกลียวใน-หนา ฟ้า
FAUCET CAP-WS B FAUCET TEE-WS B REDUCING ELBOW90°-WS B REDUCING ELBOW90°-WS B
ฝาครอบ-หนา ฟ้า นิปเปิ้ล-หนา ฟ้า ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา ฟ้า ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า
CAP-WS B NIPPLE-WS B VALVE PLUG-WS B FAUCET SOCKET-WS B
หัวกันไหล-หนา ฟ้า ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา ฟ้า ข้อต่อยูเนี่ยน-หนา ฟ้า กิ๊ปจับท่อ-หนา ฟ้า
SOCKET PUSH IN-WS B REDUCING FAUCET-WS B SOCKET UNIO-WS B SADDLE CLIP-WS B
หัวกันไหลเกลียวนอก-หนา-ฟ้า ข้อต่อยูเนี่ยนสั้น-หนา ฟ้า คลิปก้ามปู-หนา ฟ้า ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า
VALVE SOCKET PUSH IN-WS B VALVE SOCKET UNION-WS B PIPE CLIP-WS B BRASS FAUCET SOCKET-WS B 
ข้องอ 90° สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า หักกะโหลก-หนา ฟ้า
เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า BRASS FAUCT TEE-WS B FOOT VALVE-WS B
BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

น้ำยาประสารท่อพีวีซี ตราช้าง น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราช้าง น้ำยาประสารท่อพีวีซี ตราเสือ
ELEPHANT SOLVENT CEMENT ELEPHANT SOLVENT CEMENT TIGER SOLVENT CEMENT
ชนิดหลอด ชนิดกระป๋อง ชนิดกระป๋อง
น้ำยากทำความสะอาดท่อพีวีซี เทปพันเกลียว ตราเสือ
CLEANSER TIGER PIPE THREAD TAPE
ชนิดกระป๋อง