บริษัท คอทเลอร์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
119/134 หมู่ 7 ซอยเทียนทะเล 7
ถนนหรรษาพัฒนา แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทร. 02-496-4148 02-496-4045 โทรสาร. 02-496-4149

สินค้าแพลเลท ติดต่อสายตรง
คุณ ธนูภัทร พีรมธุกร
โทร: 081-818-3904, 081-644-4015

สินค้าท่อพีวีซี ติดต่อสายตรง
คุณพักตร์วิภา พีรมธุกร
โทร: 089-480-6381, 089-005-4916

เวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.